GYDYTOJŲ
PRIĖMIMO
LAIKAS
REGISTRACIJA
INTERNETU
LGVS mokymų projektas

Paskelbta: 2010-01-17

2009 m. rugpjūčio 14 d. buvo pasirašyta LGVS projekto „Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją“ finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas parengtas pagal ESFA priemonę VP 1-1.1-SADM-06-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje. Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2009-08-14 iki 2011-11-13.

   Šis mokymų projektas skirtas plačiam spektrui sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų –nuo slaugytojų, socialinių darbuotojų, psichologų, buhalterių, gydytojų iki aministracijos ir vadovaujančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų. Mokymų metu darbuotojai kelia savo kvalifikaciją, gerina profesines žinias ir gebėjimus.

   Projektą administruoja vadovaujantis partneris – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga.

   Projekto biudžetas – 9 591 150 Lt.  85 proc. šios sumos finansuojama iš ES struktūrinių fondų, 15 proc. – partneriai prisideda savo lėšomis.

   Projekto tikslas – ne vien tik apmokyti konkretų darbuotoją ar grupę darbuotojų. Iškelti pagrindiniai tikslai orientuoti į sveikatos priežiūros įstaigų veiklos gerinimą bei kokybiškesnių ir didesnės apimties paslaugų teikimą. Mokymu ir kvalifikacijos kėlimu siekiama  užtikrinti darbuotojų geresnį prisitaikymą prie rinkos poreikių, palengvinti jų integraciją į nuolat struktūriškai kintančią sveikatos priežiūros pslaugų rinką, didinti motyvaciją darbui, sutelkti juos pokyčiams  bei prisidėti prie įstaigos veiklos efektyvumo gerinimo.

   Šiame  projekte dalyvauja, ES paramą ir tiesioginę naudą gaus 11 projekto partnerių:

•         VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

•         VšĮ Ignalinos ligoninė

•         VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė

•         VšĮ Kazlų Rūdos ligoninė

•         VšĮ Marijampolės ligoninė

•         VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika

•         VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

•         VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė

•         Šiaulių sutrikusio vystymosi kūdikių namai

•         VšĮ Ukmergės ligoninė

•         VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika.

   Projekte taip pat dalyvauja VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinai ir filialai: Krikščioniškieji gimdymo namai, Psichiatrijos ligoninė, Garliavos ligoninė, Marių ligoninė, Kulautuvos vaikų ligoninė, Kačerginės vaikų sanatorija „Žibutė“, V.Tumėnienės vaikų reabilitacijos centras.

   Du metus trunkantis mokymų projektas  VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui  suteikė daug teigiamų pokyčių. Ne maža dalis centro darbuotojų projekto metu tobulino profesines žinias, psichologijos, komunikacijos, pacientų aptarnavimo kultūros, strateginio planavimo, komandinio darbo ir kitų dalykų. Užsienio kalbos mokymai išplėtė bendravimo galimybes, o kompiuterinio raštingumo mokymai padėjo kasdieniniame darbe efektyviau naudoti darbui skirtą laiką ir įrangą. Mokymuose centro darbuotojai gavo teorinių žinių, dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose.

   Mokymuose dalyvauja ir savo kvalifikaciją kelia 2 294 sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, kurie mokymus  tobulinimuisi rinkosi net iš 4 736 įvairių kursų skaičiaus.

   Mokymai vyksta Vilniaus universitete, Kauno medicinos universitete; taip pat organizuojami vadybos, personalo, finansininkų, IT, kalbų ir kt. mokymai.

LGVS mokymų projekto prezentacija:   siuntinio dydis 1.39MB
LGVS mokymų projekto stebėtojo ataskaita:  siuntinio dydis 0.37MB