GYDYTOJŲ
PRIĖMIMO
LAIKAS
REGISTRACIJA
INTERNETU
Viešieji pirkimai

Paskelbta: 2017-03-16

3.1. Aktuali informacija

VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Palangos asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2015 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1-13

Taisyklės

VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Palangos asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2015 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1-16

Reglamentas

2017 metų pirkimų planas

3.2. VPĮ 3 straipsnio 3 dalyje numatyta informacija apie viešuosius pirkimus

Informacija apie pradedamus mažos vertės pirkimus
Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti mažos vertės sutartis
Informacija apie sudarytas mažos vertės sutartis

3.3. Viešųjų pirkimų ataskaitos

Mažos vertės pirkimų ataskaita (At-6)
Suvestinė informacija apie 2016 m. mažos vertės pirkimus