BŪKITE SVEIKI

Atgal

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios yra teikiamos pacientų namuose.

 

Kas gali gauti šias paslaugas ?

 

Šias paslaugas nemokamai gali gauti prie VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro prisirašę pacientai:

 

     1. vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 
    2. suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
 
     3. senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;
 
    4. pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;
 
     5. pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.
 

Kaip galima gauti šias paslaugas ?

 

Nebijokite ir drąsiai kreipkitės į savo šeimos gydytoją jei Jums ar Jūsų artimajam reikalinga ambulatorinės slaugos paslauga namuose. Šeimos gydytojas išrašys siuntimą šioms paslaugoms gauti.

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose teikiamos darbo dienomis bei savaitgaliais ir švenčių dienomis pagal iš anksto suplanuotą paslaugų poreikį.
Informacija atnaujinta 2023-03-03