BŪKITE SVEIKI

Projektai

Šiuo metu vykdomi / įvykdyti projektai:

Sėkminga vaikų ir suaugusių, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų, psichologinė ir sensorinė reabilitacija

Sėkminga vaikų ir suaugusių, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų, psichologinė ir sensorinė reabilitacija (SUPER)

 Projekto Nr.: LLI-336

VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centras kartu su partneriais Lietuvos jūrų muziejumi-delfinariumu, Liepojos ligonine „Priejūras“ (Laltvija) ir socialiniu rūpybos centru „Kuržemė“ (Latvija) įgyvendina projektą „Sėkminga vaikų ir suaugusių, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų, psichologinė ir sensorinė reabilitacija“.

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg V-A Latvija – Lietuva 2014-2020 programą. Bendra tarptautinio projekto vertė – 651.176,32 EUR, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 553.499,87 EUR. Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui numatytas finansavimas sudaro 196.770,06 EUR.

Projekto tikslas – gerinti psichosocialinės ir sensorinės integracijos reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir efektyvumą Lietuvos ir Latvijos pasienio regione.

Įgyvendinant projektą bus sukurta nauja sensorinės integracijos metodika ir instrumentas abiems šalims. Siekiant kelti specialistų kvalifikaciją bus suorganizuoti 8 mokymai. Taip pat projektų partnerių įstaigose per dvejus metus bus įrengti multisensorinės integracijos kambariai vaikams ir suaugusiems, įdiegtos inovatyvios reabilitacijos paslaugos, įsigyta naujausia reabilitacijos įranga ir priemonės. Projekto metu apmokyti partnerių institucijų specialistai naujai įrengtuose sensorinės integracijos kambariuose naują metodiką išbandys su 2023 pacientais – vaikais ir suaugusiais, sergančiais psichikos ir elgesio sutrikimo ligomis. Planuojama, kad kasmet šiomis paslaugomis naudosis daugiau nei 2000 pacientų Lietuvoje ir Latvijoje.

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Nuorodos: www.latlit.eu www.europa.eu

Projekto informacinis plakatas

 

2019-02-13                                    Pirmasis projekto komandos darbinis susitikimas Palangoje

 

2019 m. vasario 13 d. Palangoje įvyko pirmasis projekto Nr. LLI-336 „Sėkminga vaikų ir suaugusių, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų, psichologinė ir sensorinė reabilitacija“ (SUPER) partnerių darbinis susitikimas. Susitikime dalyvavo 10 projekto partnerių institucijų darbuotojų. Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio sekretoriato vyresnioji ekspertė Anda Apse supažindino dalyvius su projekto įgyvendinimo taisyklėmis ir reikalavimais. Pirmojo darbinio susitikimo metu buvo išrinkta projekto įgyvendinimo komanda ir patvirtintas projekto komunikacijos planas.

 

 

                2019-02-06                       Pasirašyta tarptautinio projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis

2019 m. vasario 6 d. Palangos miesto savivaldybėje buvo pasirašyta tarptautinio projekto Nr. LLI-336 „Sėkminga vaikų ir suaugusių, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų, psichologinė ir sensorinė reabilitacija“ (SUPER) įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis. Ją parašais patvirtino VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro direktorė Jūratė Mikutienė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė, Latvijos socialinio rūpybos centro „Kuržemė“ direktorius Visvaldis Gūtmanis bei Liepojos ligoninės „Priejūras“ valdybos pirmininkas Aigars Puks.

Įgyvendinant projektą, kurorto sveikatos įstaigoje per dvejus metus bus parengta nauja sensorinės integracijos metodika, įrengtas sensorinės integracijos kambarys vaikams ir suaugusiems, įdiegtos inovayvios reabilitacijos paslaugos, įsigyta naujausia reabilitacijos įranga, apmokyti darbuotojai.

Bendra tarptautinio projekto vertė – 651.176,32 EUR, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 553.499,87 EUR. Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui numatytas finansavimas sudaro 196.770,06 EUR.

E. sveikatos paslaugų plėtra Klaipėdos regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose
 

Projekto pavadinimas

E. SVEIKATOS PASLAUGŲ PLĖTRA KLAIPĖDOS REGIONO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

Projekto finansavimo šaltiniai

ES struktūriniai fondai: Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonė Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V-01-003 „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“

Projekto įgyvendinimo pradžia

2011-08-10

Projekto įgyvendinimo pabaiga

2015-06-30

Projekto tikslas

Sukurti elektroninę sveikatos paslaugą pacientams, pasiekiamą atvykus į įstaigą ir per nacionalines sistemas, o įstaigoms – optimizuojant pacientų aptarnavimo ir įstaigos veiklos kaštus.

Bendra projekto vertė

695 087,95 €

Iš jo ES dalis

590 824,76 €

Projekto vykdytojas

 Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė

Projekto partneriai

 •  VšĮ Šilutės ligoninė,
 • VšĮ Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centras,
 • Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 
 • Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras,
 • Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė,
 • Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras;
 • Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras;
 • Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centras,
 • VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras,
 • VšĮ Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centras,
 • VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centras,
 • VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras,
 • VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė,
 • VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė,
 • VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras,
 • VšĮ Jūrininkų pirminės sveikatos priežiūros centras,
 • VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras;
 • BĮ Klaipėdos priklausomybės ligų centras.
Projekto rezultatai Sukurta bendradarbiavimo lygio interaktyvi elektroninė paslauga „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir Sveikatos priežiūros įstaigų specialistams“
Projekto būsena  Baigtas įgyvendinti
Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją
 

Projekto pavadinimas

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS KELIANT DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJĄ

Projekto finansavimo šaltiniai

ES struktūriniai fondai: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonė Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-072 „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“

Projekto įgyvendinimo pradžia

2009-08-14 

Projekto įgyvendinimo pabaiga

2011-11-13

Projekto tikslas

Didinti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, profesinių žinių ir gebėjimų lygį, siekiant užtikrinti jų geresnį prisitaikymą prie rinkos poreikių, didesnį įstaigų veiklos efektyvumą.

Bendra projekto vertė

2 777 789,04 €

Iš jo ES dalis

2 361 118,51 €

Projekto vykdytojas

 Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga

Projekto partneriai

 • VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras,

 • VšĮ Ignalinos ligoninė,

 • VšĮ Kauno apskrities ligoninė,

 • VšĮ Kazlų Rūdos ligoninė,

 • VšĮ Marijampolės ligoninė,

 • VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika,

 • VšĮ Palangos pirminis asmens sveikatos priežiūros centras,

 • VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė,

 • Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai,

 • VšĮ Ukmergės ligoninė,

 • VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika.

Projekto tikslinės grupės

Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, specialistai ir administracinis personalas

Projekto rezultatai

Atlikti šakinis ir partnerių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir bendrųjų įgūdžių tobulinimo poreikių tyrimai, sudaryta projekto dalyvių mokymo programa, apmokyti 2 294 sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai (nuo slaugytojų, socialinių darbuotojų, psichologų, buhalterių, gydytojų iki administracijos ir vadovaujančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų), pakelta kvalifikacija, pagerintos profesinės žinios ir gebėjimai.

Projekto būsena

 Baigtas įgyvendinti
VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro modernizacija ir paslaugų kokybės gerinimas
 

Projekto pavadinimas

VŠĮ PALANGOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MODERNIZACIJA IR PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS

Projekto finansavimo šaltiniai

Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 1.4. priemonės „Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas“ veiklos sritis „Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų infrastruktūros plėtra ir modernizavimas“ (Nr. BPD2004-ERPF-1.4.0-03-05/0049-03)

Projekto įgyvendinimo pradžia

2006-11-15

Projekto įgyvendinimo pabaiga

2009-09-07

Projekto tikslas

Gerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę Palangos miesto gyventojams.

Bendra projekto vertė

243 502,76  €

Iš jo ES dalis

222 587,67 €

Projekto vykdytojas

 VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras
Projekto rezultatai

Suremontuotas Šventosios BPG kabinetas ir rekonstruotas stogas, įsigyta medicininė įranga, odontologinė įranga, medicininiai ir biuro baldai, kompiuterinė ir programinė įranga, automobilis.

Projekto būsena  Baigtas įgyvendintiInformacija atnaujinta 2019-04-23