BŪKITE SVEIKI

Atgal

TAPK MŪSŲ PACIENTU

  • Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminę asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir konkretų gydytoją (šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją ir gydytoją psichiatrą). 
  • Pasirinkę mūsų gydymo įstaigą ir gydytoją, įstaigos registratūroje turite užpildyti „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“. 
  • Asmeniui pasirinkus gydymo įstaigą, bet nepasirinkus gydytojo, savo sutikimą gydytis pas įstaigos administracijos paskirtą gydytoją asmuo patvirtina pasirašydamas minėtą prašymą.
  • Prašymas pildomas vadovaujantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra – globėjas.
  • Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje jis prisirašo, moka 0,29 Eur mokestį. 
  • Asmuo negali būti prirašytas prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos, jeigu jis nėra apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu.
  • Prisirašius prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos, ją keisti galima ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo prisirašymo dienos. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus. Tačiau minėti asmenys nėra atleidžiami nuo 0,29 Eur mokesčio už prirašymo dokumentų tvarkymą.
  • Asmuo (globėjas), anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininių dokumentų persiuntimą jo pasirinktai įstaigai moka 2,90 Eur mokestį.
  • Jeigu asmuo yra pateikęs prašymus kelioms pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, galiojančiu laikomas paskutinis jo prašymas (vėliausiai pateiktas).


Informacija atnaujinta 2020-03-16