BŪKITE SVEIKI

Atgal

Korupcijos prevencija

 

 

Gerbiami Pacientai,

 

Žymus italų politikas, filosofas Niccolò Machiavelli (1469 – 1527 m.) korupciją prilygino sunkiai ligai, su kuria būtina kovoti visais įmanomais būdais jau pačioje jos užuomazgoje. Esą šiai ligai išsikerojus ją nugalėti bus be galo sunku.

Mūsų poliklinikos medikams pats didžiausias jų darbo įvertinimas yra Jūsų šypsena ir ištartas nuoširdus padėkos žodis „ačiū”.

Kviečiame Jus kartu kurti lygiaverčius, pagarbius, lygiateisiškus ir korektiškus medicinos darbuotojo ir paciento bendradarbiavimo santykius.

Susidūrus su korupcija informuokite VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro už korupcijos prevenciją atsakingą darbuotoją el. paštu pranesk@palangospoliklinika.lt arba kreipkitės tiesiai į Specialiųjų tyrimų tarnybą el. paštu pranesk@stt.lt.

 

Direktorė Jūratė Mikutienė

 

 

  DUODAMAS KYŠĮ, DARAI NUSIKALTIMĄ !

VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas (2022 m. vasario 3 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-25).

Pacientas susidūręs su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika anonimiškai gali pranešti:

  • VšĮ Palangos ASPC telefonu 8 460 56231, elektroniniu paštu pranesk@palangospoliklinika.lt
  • „Karštąja linija“ visą parą specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) telefonu 8 5  2663333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt
  • paliekant pranešimą STT svetainėje
  • nemokama antikorupcine LR Sveikatos apsaugos ministerijos linija - 8 800 66004, elektoniniu paštu korupcija@sam.lt

 

VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centre už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakinga vyresnioji slaugytoja Aldona Mikūtienė, kabineto Nr. 15, tel. 8 460 56 231, pranesk@palangospoliklinika.lt.

Kviečiame pacientus savo atsiliepimus, komentarus, informaciją apie įstaigos veiklos trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio veikas  teikti el. paštu pranesk@palangospoliklinika.lt.

VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro korupcijos prevencijos programa 2021-2023 metams

VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių planas

VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos įgyvendinimo ataskaita 

VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro darbuotojų elgesio kodeksas

Pacientų teisės ir pareigos, patvirtintos VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V1-22 "Dėl Palangos asmens sveikatos priežiūros centro vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo"

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą viešojoje įstaigoje Palangos asmens sveikatos priežiūros centras teikimo tvarkos aprašas

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

VšĮ  Palangos asmens sveikatos priežiūros centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Paramos inicijavimo, gavimo, apskaitos ir viešinimo VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centre tvarkos aprašas

 

Informacija apie gautą paramą ir jos panaudojimą VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centre

Eil. Nr.

Paramos teikėjo identifikacinis numeris

Paramos teikėjo pavadinimas

Gauta parama (Eur)

Paramos panaudojimas

2023 metais gauta parama ir jos panaudojimas

 

1.

 

152661146

 

Palangos viešbučių ir restoranų asociacija

 

3.428,00 Eur

Skirta medicininės įrangos įsigijimui. 

 

2.

 

152698116

 

Palangos Rotary klubas

 

3.428,00 Eur

Skirta medicininės įrangos įsigijimui. 

 

2021 metais gauta parama ir jos panaudojimas

 

1.

 

152661146

 

 Palangos viešbučių ir restoranų asociacija

 

 2.602,71 Eur

 

Kūno temperatūros detektorius ir dezinfekavimo priemonė skirta Sveikatos priežiūros centro pacientų ir darbuotojų saugumui užtikrinti, siekiant stabdyti užkrečiamų ligų plitimą bei užtikrinti jų prevenciją

2019 metais gauta parama ir jos panaudojimas

 

1.

152698116

ir

152661146

Palangos Rotary klubas

ir

Palangos viešbučių ir restoranų asociacija

 

7968,00 Eur

 

Diabetinės pėdos kabineto veiklai

 2021 m. paramos panaudojimo ataskaita

 

2021 metais įstaiga vykdė anonimines pacientų apklausas. Iš viso buvo apklausta 280 pacientų. Anoniminių pacientų apklausų rezultatai parodė, kad įstaigoje korupcijos apraiškų nėra.

 


Atkreipiame dėmesį
, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.Informacija atnaujinta 2023-06-12