BŪKITE SVEIKI

Atgal

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Mokamos profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugos

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, EUR

Pastabos

 

Profilaktinis sveikatos tikrinimas

 

 

1.

Vairuotojų mėgėjų

13,00

 

2.

Dėl ginklo įsigijimo

14,50

 

3.

Vykstantiems į užsienį

10,10

 

4.

Aviatorių mėgėjų

17,40

 

 

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys

Įsidarbinant

Dirbant

 

5.

Vairuotojų profesionalų

17,00

19,00

 

6.

Civilinės aviacijos darbuotojų 

 

77,80

 

 

101,70

 

Atliekant visapusišką medicinos ekspertizę

 

46,20

 

Atliekant dalinę medicinos ekspertizę

7.

Laivyno darbuotojų 

28,70

43,30

 

8.

Geležinkelio darbuotojų 

5,30

13,10

 

9.

Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (esant sveikatai kenksmingų veiksnių poveikio rizikai ar dirbančių pavojingus darbus

2,00

7,00

 

10.

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų

2,00

2,40

 Informacija atnaujinta 2018-02-13