BŪKITE SVEIKI

Atgal

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Mokamos profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugos

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, EUR

Pastabos

 

Profilaktinis sveikatos tikrinimas

 

 

1.

Vairuotojų mėgėjų

17,39

 

2.

Dėl ginklo įsigijimo

19,40

 

3.

Vykstantiems į užsienį

13,51

 

4.

Aviatorių mėgėjų

23,28

 

 

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys

Įsidarbinant

Dirbant

 

5.

Vairuotojų profesionalų

22,74

25,42

 

6.

Civilinės aviacijos darbuotojų 

 

104,10

 

 

136,08

 

Atliekant visapusišką medicinos ekspertizę

 

61,82

 

Atliekant dalinę medicinos ekspertizę

7.

Laivyno darbuotojų 

38,40

57,93

 

8.

Geležinkelio darbuotojų 

7,09

17,52

 

9.

Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (esant sveikatai kenksmingų veiksnių poveikio rizikai ar dirbančių pavojingus darbus

2,67

9,36

 

10.

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų

2,67

3,21

 Informacija atnaujinta 2020-03-03