BŪKITE SVEIKI

Atgal

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Mokamos profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugos

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, EUR

Pastabos

 

Profilaktinis sveikatos tikrinimas

 

 

1.

Vairuotojų mėgėjų

26,90

 

2.

Dėl ginklo įsigijimo

30,00

 

3.

Vykstantiems į užsienį

18,70

 

4.

Aviatorių mėgėjų

37,50

 

 

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys

Įsidarbinant

Dirbant

 

5.

Vairuotojų profesionalų

28,40

32,40

 

6.

Civilinės aviacijos darbuotojų 

 

129,90

 

 

169,80

 

Atliekant visapusišką medicinos ekspertizę

 

77,10

 

Atliekant dalinę medicinos ekspertizę

7.

Laivyno darbuotojų 

47,90

72,30

 

8.

Geležinkelio darbuotojų 

8,90

21,90

 

9.

Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (esant sveikatai kenksmingų veiksnių poveikio rizikai ar dirbančių pavojingus darbus

10,50

17,80

 

10.

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų

5,60

4,00

 Informacija atnaujinta 2022-09-22