BŪKITE SVEIKI

TURTO VALDYMAS

 

VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro turto valdymas patikėjimo pagrindu

Ilgalaikis materialusis turtas:

Eil. Nr. Turto pavadinimas Turto vertė, Eur Teisinis pagrindas
1. Negyvenamieji pastatai 158032,47 2020-10-28 Turto patikėjimo sutartis Nr. 423-K
2. Medicinos įranga 85020,50

2020-10-28 Turto patikėjimo sutartis Nr. 423-K;
2021-03-24 Turto patikėjimo sutartis Nr. 94-K;
2021-12-01 Turto patikėjimo sutartis Nr. 353-K

3. Transporto priemonės 21600,00 2020-10-28 Turto patikėjimo sutartis Nr. 424-K
4. Baldai 2131,62 2020-10-28 Turto patikėjimo sutartis Nr. 423-K
5. Kompiuterių tinklai ir jų įranga 11941,53 2020-10-28 Turto patikėjimo sutartis Nr. 423-K;
2021-03-24 Turto patikėjimo sutartis Nr. 94-K
6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 12256,40

2020-10-28 Turto patikėjimo sutartis Nr. 423-K;
2021-03-24 Turto patikėjimo sutartis Nr. 94-K;
2021-12-01 Turto patikėjimo sutartis Nr. 353-K

  Iš viso: 291252,52  

Trumpalaikis materialusis turtas:

Eil. Nr. Turto pavadinimas Turto vertė, Eur Teisinis pagrindas
1. Trumpalaikis materialusis turtas   17461,43 2020-10-28 Turto patikėjimo sutartis Nr. 423-K;
2021-03-24 Turto patikėjimo sutartis Nr. 94-K;
2021-12-01 Turto patikėjimo sutartis Nr. 353-K
  Iš viso: 17461,43  


Informacija atnaujinta 2023-06-28